Lidmaatschap/Schenking

Iedereen die de doelstelling van de vereniging onderschrijft kan lid worden. Leden ontvangen drie keer per jaar het Nederlands Tijdschrift tegen de Kwakzalverij. 

  • De contributie bedraagt minimaal € 45,- per jaar.
  • Voor studenten en leerling-verplegenden € 15,-.
  • Voor alleen een abonnement op het tijdschrift (zonder lidmaatschap) vragen wij € 42,50 per jaar.
  • Een lid die de Vereniging een bijdrage geeft van minimaal € 1.500, wordt vrijgesteld van verdere jaarlijks contributie, indien het betreffend lid het bestuur laat weten daar prijs op te stellen.

Aanmelden voor lidmaatschap

Wil je de VtdK steunen? We verwelkomen je graag als lid. Stuur ons onderstaande informatie en we nemen z.s.m. contact met je op.

Let op: Nieuwe leden krijgen het boek Met het vizier op Kackadoris gratis thuisgestuurd (zolang de voorraad strekt).

Lidmaatschap of abonnement cadeau doen?

Indien u iemand lid wil maken van de VtdK of abonnee op ons blad, stuurt u dan een mail naar ledenadministratie@kwakzalverij.nl, met daarin de naam, adres email, en beroep van de gelukkige. Geef tevens op waar de rekening naar toegestuurd moet worden. Als u iemand lid wil maken van de VtdK houdt er dan rekening mee dat deze persoon wel de doelstellingen van de VtdK moet onderschrijven. Een abonnement kan iedereen krijgen ook aanhangers van niet-reguliere behandelwijzen.

Overige informatie

IBAN Rekeningnummer = NL37 INGB 0000 0322 37 ten name van Vereniging tegen de Kwakzalverij te Amsterdam. Voor betalingen buiten Europa: BIC Nummer = INGBNL2A. Vermeld alstublieft duidelijk de reden van betaling of factuurnummer. De VtdK is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 40531579.

Secretariaat:
Postbus 15682
1001 ND Amsterdam
tel. 020 - 51 88 470
e-mail: secretariaat@kwakzalverij.nl

Schenkingen / ANBI-status

Begunstiger van de vereniging wordt men door een schenking. De vereniging heeft de ANBI-status. Schenkingen zijn aftrekbaar van de belasting als men deze vastlegt in een ’ANBI-overeenkomst.pdf ’. Het RSIN nummer is 816 113 087.