Privacy statement

Door: de Webredactie | Geplaatst: 1 feb 2014 | Laatste Wijziging: 30 maa 2016

Tijdens uw bezoek aan deze internetsite kan de Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) persoonsgegevens over u verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens aan u) als indirect. De VtdK zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit privacystatement omschreven doeleinden en zal zich in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.

De VtdK gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren. U kunt zelf aangeven over welke lijnen u informatie wilt ontvangen. U kunt deze informatieverstrekking stoppen. Verder hebben wij in sommige gevallen uw adresgegevens nodig om de door u verzochte informatie toe te sturen.

Geen gebruik van gegevens door derden
De VtdK stelt in geen geval uw gegevens ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. De VtdK is in sommige gevallen bij wet verplicht persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook aan deze wettelijke verplichting houden en aan de eisen zoals deze in de Wet Bescherming Persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
De VtdK kan informatie over het gebruik van deze internetsite verzamelen en analyseren, met inbegrip van de domeinnaam, het aantal hits, de bezochte pagina's, bezochte vorige en volgende internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren.

Cookies
Gegevens over klikgedrag kunnen worden verzameld met behulp van een cookie. Een cookie is een klein tekstbestand dat onze webpage-server op uw harde schijf plaatst. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen. Een cookie maakt het gebruik van deze internetsite door u sneller en gemakkelijker.

Internetsites van derden
Dit privacystatement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze internetsite zijn verbonden.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u contact opnemen.

Wijzigingen
De VtdK behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen. De wijzigingen zullen echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Lees ook