IGZ pakt huilbaby-therapeuten niet aan

De gezondheidsinspectie heeft het niet zo op alternatieve geneeswijzen, maar optreden ho maar. Er is weinig bewijs dat osteopathische of craniosacrale therapieën positieve effecten hebben op behandelde kinderen, schrijft de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) in het rapport over huilbaby’s dat minister Schippers van Volksgezondheid half november aan de Tweede Kamer heeft gestuurd.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 1 dec 2012

Deze vernietigende conclusie zal echter geen enkel gevolg hebben. Omdat, zo schrijft de inspectie, 'wij geen toezicht houden op het alternatieve zorgcircuit.' De IGZ komt alleen in het geweer als 'er sprake is van titelmisbruik of van uitvoering van voorbehouden handelingen, pas dan kan de inspectie bestuursrechtelijk optreden of bij schade aangifte doen bij het Openbaar Ministerie', meldt de IGZ in het babyrapport. Met het rapportje antwoordt de inspectie op vragen van de minister en van het Kamerlid Khadija Arib van de PvdA en van het voormalige Willie Dille van de PVV.

En omdat er ook bij het craniogedoe met baby's geen sprake is van titelmisbruik of van medische handelingen laat de inspectie het voor de zoveelste keer bij zes velletjes papier met heel veel woorden, besluiteloze woorden.

Aanleiding tot de Kamervragen was het overlijden van een drie maanden oud meisje dat door een craniosacraal-therapeut was behandeld voor 'gering motorische onrust'. Het baby'tje overleed tijdens die behandeling waarbij de wervelkolom ver werd gebogen tot de kin op de borst. Op de website van de vereniging staat hier een stuk over.

De therapeut uit De Steeg kreeg eind 2011 een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. De therapeut is hier tegen in beroep gegaan.

De beroepsvereniging Register Craniosacraal Therapie Nederland, waar de therapeut overigens niet bij was aangesloten, heeft afstand genomen van dergelijke babybehandelingen.

De inspectie deed een rondgang langs de beroepsverenigingen van fysiotherapeuten, osteopaten en craniotherapeuten. Diep buigen en dubbelvouwen zijn geen osteopatische technieken, is de overheersende opinie daar. De verenigingen distantiëren zich van deze manipulatietechniek, zo enquêteerde de inspectie.

Ook deze breed gedeelde visie, deels in nota bene het alternatieve buig- en kraakcircuit zelf, noopt de inspectie echter niet tot actie omdat we 'geen toezicht houden op het alternatieve zorgcicuit.'

De inspectie hint overigens wel naar meer daadkracht:

'Het is staand beleid van de inspectie dat zij niet oordeelt over de inhoud van alternatieve therapieën, zoals zij dat overigens ook niet doet over reguliere therapieën. Overigens heeft de vorige minister van VWS, Minister Klink, in een brief aan de Tweede Kamer op 23 februari 2009, over effectievere aanpak van missstanden in de (alternatieve) zorg, aangegeven de huidige bevels-bevoegdheid van de inspectie uit te breiden tot het geven van een bevel aan alternatieve zorgverleners cq. -instellingen. Dit zou in de nieuwe Wet Cliëntenrechten zorg moeten worden opgenomen', schrijft de inspectie in haar rapport.

Er is in dit kader genoeg werk te doen. Chiropractoren doen namelijk rare dingen met baby's. Zo praktiseert in Staphorst chiropractor Jan Hoeve die met een zelf uitgevonden klikpen (activator noemt hij het ding) huilbaby's lichte stootjes tegen hoofd, nek en rug geeft. Dat zou strakke spieren ontspannen en zo 's nachts huilen onderdrukken, is de niet-bewezen hypothese van de man. Hij zou meer dan vijfduizend baby's met zijn wonderklikker hebben behandeld. De uitkomst van al dat nekgeklik is overigens nergens vastgelegd.

Lees ook