Kwakarts Wim Huppes uit BIG-register geschrapt

Het Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg in Den Haag heeft eind oktober basisarts Wim Huppes, eigenaar van de kliniek Stichting Ruige Rus in Hilversum, uit het BIG-register geschrapt.
Door: Broer Scholtens | Geplaatst: 2 nov 2015

De klacht tegen Huppes was aangespannen door de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ).

Huppes behandelde in zijn centrum in Hilversum sinds 2013 uitbehandelde kankerpatiënten met combinaties van niet- bewezen middelen. Huppes, die het meer dan eens aan de stok heeft gehad met de reguliere geneeskunde, was internist. Dat specialisme moest hij meer dan twintig jaar geleden opgeven. Sindsdien heeft hij bijna geen patiënten meer behandeld. Huppes experimenteerde in zijn centrum met middelen als dichloorazijn (DCA) en mengsels van andere wonderstofjes zoals reversine, waaraan hij een onbewezen claim van groeiremming hing. De mengsels, met stoffen die niet eerder op mensen zijn toegepast, prutste hij zelf in elkaar in een 'zuurkast'. “Ik doseer voorzichtig en monitor bijwerkingen, de dosis gaat pas naar een werkzame dosis als er geen noemenswaardige bijwerkingen zijn. Ik stem ook af met experts”, liet hij in 2014 desgevraagd weten via e-mail. Deze website schreef daar eerder over. 

Eind maart 2014 deed de inspectie een inval in de kliniek in Hilversum en sloot deze tijdelijk. De IGZ diende vervolgens bij het tuchtcollege een klacht in tegen de basisarts. In zijn uitspraak acht het tuchtcollege de behandelwijze van Huppes als “onder de maat”. Hij verrichtte behandelingen en gaf medicatie “buiten het terrein van zijn eigen kennen en kunnen”, aldus het college. “Hij werkte niet of in onvoldoende mate samen met ter zake wel deskundige artsen. Ook informeerde hij hoofd-behandelaren van zijn patiënten niet over de experimentele behandeling”.

De inspectie heeft ter onderbouwing van zijn klacht dossiers overhandigd van vier door Huppes behandelde kankerpatiënten. Daaruit blijkt dat Huppes (BIG-registratie 29021726601) zijn patiënten niet goed en onvolledig voorlichtte over “de effectiviteit van de behandeling en de risico's daarvan.” Bovendien hield hij patiëntendossiers onvolledig tot niet bij, zo oordeelt het college. De kwaliteit van zijn experimentele behandeling was bovendien slecht en de veiligheid was niet gewaarborgd, aldus het tuchtcollege.

Het college heeft Huppes uit het BIG-register geschrapt vanwege “de gebrekkige wijze van de uitvoering van de behandeling, de vrees voor herhaling, de ernstige en schadelijke bijwerkingen die de behandeling kan hebben voor de zeer kwetsbare patiëntengroep en het feit dat ieder (objectief) inzicht in de effectiviteit van de behandeling ontbreekt.”

Huppes  vindt zichzelf overigens geen kwakzalver, zo liet hij vorig jaar via een e-mail weten: “Ik ken persoonlijk een groot aantal kwakzalvers en ik denk dat jullie - de Vereniging tegen de Kwakzalverij - een zuiverende werking hebben op de markt. Mijn beste vrienden zijn aangesloten bij jullie vereniging. Ik doe mijn stinkende best om geen kwakzalver te zijn, maar over dat oordeel ga ik uiteraard niet zelf.”

Zelfs de website Kanker-Actueel, promotor van allerlei rare alternatieve kankertherapieën ook die van Wim Huppes, heeft hem inmiddels afgeschreven als serieuze behandelaar. Zo lezen we op deze website de volgende kritische noot: “Wim doet maar wat zonder te checken of zo'n medicijn wel effect zou kunnen hebben op basis van de mutaties en receptorenafwijkingen. Hiermee lopen patiënten behoorlijk grote risico's.” 

Of Wim Huppes nu, na de tuchtcollegeveroordeling, stopt met zijn medische activiteiten? Op zijn website schrijft Huppes hier het volgende over: “Ruige Rus roept soms weerstand op. In het voorjaar van 2014 legde de Inspectie tijdelijk beslag op de experimentele geneesmiddelen tegen kanker waarna de patiënten begonnen te sterven. In de uitspraak van 27 oktober 2015 van het regionale Tuchtcollege wordt het kader gegeven waarbinnen Ruige Rus kan doorstarten.”

Vermoedelijk gaat Huppes nog vaker de grens over. Huppes werkte de afgelopen jaren samen met het Duitse Zentrum der Erweiterten Medizin in Frankfurt, waar ze uitbehandelde kankerpatiënten met vergelijkbare, onbewezen therapieën behandelen. 

Verder mag niet onvermeld blijven dat bijna alle patiënten van de Stichting Ruige Rus, de kliniek van Huppes, ook in behandeling waren bij Henk Fransen, een kwakzalverarts met de praktijk Genezend Vermogen in Apeldoorn. Ook hij is geen onbekende van de Vereniging tegen de Kwakzalverij. 

Fransen is een groot fan van Wim Huppes. “Ik kan hem van harte aanbevelen”, kraait hij op zijn website

We lezen daar verder: “Wim Huppes ontwikkelt weinig giftige, maar toch effectieve behandelingen. Hij bereikte ook meerdere keren voor mij verrassende resultaten bij mensen die waren opgegeven.” Fransen, om commentaar gevraagd over de veroordeling van Huppes, meldt via e-mail dat hij “inmiddels afstand van Huppes heeft genomen.” Een mededeling die nog geen effect heeft gehad op teksten op zijn website.

Lees ook