Neuraaltherapie of stoorveldtherapie

Neuraaltherapie gaat er vanuit, dat in gebieden van het lichaam een slechte stofwisseling op cellulair niveau heerst (stoorvelden) waardoor een stagnatie ontstaat van de signaaloverdracht in het autonome zenuwstelsel. Door deze functiestoornissen ontstaan zowel lichamelijke als psychische ziektes. Bij neuraaltherapie wordt via een dun naaldje lokale verdoving gegeven op plaatsen waar een blokkering van signaaloverdracht is. Neuraaltherapie wordt ook wel therapeutische lokaal-anesthesie of stoorveldbehandeling genoemd.
Door: Paul van Wensen | Geplaatst: 1 nov 2005 | Laatste Wijziging: 16 aug 2016
Historische achtergrond

De neuraaltherapie werd in 1925 "ontdekt" door de gebroeders Ferdinand en Walter Huneke, beiden arts in Duitsland. In eerste instantie werd een vrouw met migraine behandeld met een procaïne-injectie (procaïne is een middel dat bij injectie in de huid de injectieplaats verdooft). Zij merkten daarna, dat veel ziekten en klachten te behandelen waren door injecties op de plek, waar de problemen zich voordeden en noemden dit de "segmenttherapie".

In 1940 "ontdekten" zij, dat een injectie ver van de pijnlijke plaats ook genezing gaf: bij de eerste patiënte met een "frozen shoulder" syndroom injecteerden zij procaïne in een oud litteken in haar been. Zij was op slag genezen. Dit noemen zij het "secondenfenomeen" en de behandeling wordt "stoorveldtherapie" genoemd.

Een grote groep neuraaltherapeuten maakt tegenwoordig ook gebruik van andere pseudo-diagnostische methodes afkomstig uit b.v. de acupunctuur en de natuurgeneeskunde, zoals de polsdiagnostiek en andere meetmethoden.

De neuraaltherapeuten zeggen zich niet primair te richten op afzonderlijke organen of lichaamsdelen, maar leggen de nadruk op het geheel. Zij noemen dit een holistische en ecologische wijze van probleembenadering.

 

Indicaties:

Chronische klachten, vooral als er geen duidelijke diagnose is. Op het internet is veel casuïstiek te vinden; patienten worden vaak behandeld met combinaties van kwakzalverij: neuraaltherapie, homeopathie, acupunctuur, etc…

 

Organisatie:

De Nederlandse Vereniging voor Neuraaltherapie en Regulatietherapie (NVNR) bestaat uitsluitend uit artsen en tandartsen.

 

Conclusie

De neuraaltherapie is gebaseerd op een absurd verzinsel. Er is geen enkel wetenschappelijk bewijs dat neuraaltherapie effectief is. Het is onbegrijpelijk dat sommige verzekeraars deze vorm van kwakzalverij vergoeden.


Bron: www.neuraaltherapie.org


 

Update april 2009

De NVNR telt drie tandartsen en 17 artsen; er zijn echter nog bijna 50 artsen en tandartsen die de neuraaltherapie zeggen te beoefenen zonder enige binding (als aspirant- of studentlid) met de NVNR.
Update oktober 2010: zie ook Encyclopedie: Neuraaltherapie

 

Nieuwsbrief

De Digitale Nieuwsbrief van de VtdK houdt u regelmatig op de hoogte van nieuwe artikelen op deze site.

 

Lees ook